قطعات تعویضی

  
  
  
  
  
  
  
  
طراحی و ساخت قطعات تعویض از قدیمی ترین خدمات گروه فنی و مهندسی دینامیک کارتوس است. در طول سالها واحد مهندسی این مجموعه با تکیه بر دانش و توانمندی فنی خود ، ضمن ارتقا و به روز رسانی ساخت قطعات تعویضی برای تولیدات این شرکت ، نسبت به طراحی و ...

قطعات تعویضی

( Change Part )

طراحی و ساخت قطعات تعویض از قدیمی ترین خدمات گروه فنی و مهندسی دینامیک کارتوس است. در طول سالها واحد مهندسی این مجموعه با تکیه بر دانش و توانمندی فنی خود ، ضمن ارتقا و به روز رسانی ساخت قطعات تعویضی برای تولیدات این شرکت ، نسبت به طراحی و ساخت قطعات برای سایر ماشین آلات داخلی و نیز دستگاه های ساخت ایالات متحده ، اروپا و آسیایی اقدام کرده است . برخی از تولید کنندگانی برای دستگاه های خود از قطعات تعویضی (Change Part ) ساخته شده توسط دینامیک کارتوس استفاده میکنند :

سوابق مرتبط
 • صنایع غذایی ایران /USA Trine - Change part
 • نیسان شرق Pepsi / Krones Germany & Sidel Italy- Change Part
 • بهداشتی صحت / دستگاه داخلی
 • آب زلال طبیعت / دستگاه داخلی
 • گلنوش کرمان / دستگاه داخلی
 • کاله آمل / KHS Germany
 • نخل بستان / USA Trine - Change part
 • ارم نوش / USA Trine & Sacmi Italy - Change part
 • کوهرنگ / دستگاه داخلی
 • پادراتوس / دستگاه داخلی
 • صنایع غذایی تبرک / China Rotary Labeling Machinery
 • لبنیات جاموس / دستگاه داخلی
 • آب معدنی آریا/ دستگاه داخلی
 • آب معدنی زلال / دستگاه داخلی
 • شرکت زمزم رشت / USA Trine - Change part
 • شرکت زمزم مشهد / USA Trine - Change part و دستگاه داخلی
 • کاله تهران / KHS Germany
 • کاسل نوش / KHS Germany
 • شرکت بهرنگ / دستگاه داخلی
 • آب معدنی کاپیتان / دستگاه داخلی
 • آکوافینا / Sidel Italy- Change Part
 • ساسان تبریز / USA Trine - Change part
 • فرانوش / USA Trine - Change part
 • گلنوش کرمان / دستگاه داخلی
جدول مشخصات فنی :
Material